UN Sustainable Development Goals

Door de toepassing van de “10 Principles” van de UN Global Compact in de strategie, beleid en procedures van een bedrijf is integriteit te verankeren in de bedrijfscultuur. Zo nemen bedrijven niet alleen verantwoordelijkheid richting de mensheid en de planeet maar ze leggen zo ook het fundament neer voor succes op de lange termijn.

Als uitgangspunt van onze nulmeting nemen wij de UN Sustainable Development Goals en beoordelen de processen in de informatievoorziening op de geldende standaard in deze doelstellingen.